Polityka Prywatności

Polityka plików cookies

PLIKI COOKIE- WYJAŚNIENIE

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez odwiedzane strony internetowe i/lub aplikacje. Pliki cookie pozwalają usprawnić korzystanie ze strony Emerent użytkownikom, np. poprzez zapisanie w nich ustawionego preferowanego języka na wypadek przyszłych wizyt.
Informacje, które zbiera Emerent dzięki plikom cookie, pozwalają:
– Dostosowywać stronę internetową do potrzeb użytkownika
– Zapamiętywać powiadomienia, które już zostały wyświetlone, aby nie wyświetlać ich ponownie
– Udoskonalać i aktualizować stronę odpowiednio do sposobu, w jaki użytkownik z niej korzysta
Emerent nie używa plików cookie do osobistej identyfikacji użytkowników.

UŻYWANE PLIKI COOKIE

Emerent używa plików cookie należących do następujących kategorii:

Kategoria 1: niezbędne pliki cookie​
Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie ze strony Emerent i ich wszystkich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Bez tych plików cookie korzystanie z niektórych funkcji na stronie Emerent może być niemożliwe.

Kategoria 2: pliki dotyczące funkcjonalności​
Pliki dotyczące funkcjonalności umożliwiają bardziej spersonalizowaną obsługę odwiedzających. Służą one do zapamiętywania takich danych, jak nazwa użytkownika i preferowany język, dzięki czemu nie trzeba ich wpisywać ponownie podczas kolejnej wizyty. Informacje zapisywane w tych plikach cookie są anonimowe. Nie mogą one śledzić aktywności użytkownika na innych witrynach.

Kategoria 3: pliki targetowane/reklamowe​
Emerent oraz obsługujący ją usługodawcy mogą wykorzystywać reklamowe pliki cookie do dostarczania reklam, które zdaniem Emerent mogą być istotne dla użytkownika i zgodne z jego zainteresowaniami.

Na przykład, Emerent może wykorzystywać targetowane lub reklamowe pliki cookie do dostosowania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na stronie internetowej w celu ograniczenia liczby wyświetleń tych samych reklam oraz w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych.

  • Google Adwords (konwersja): Emerent wykorzystuje pliki cookie Google Adwords do dostosowywania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na stronie internetowej, ograniczenia liczby reklam wyświetlanych użytkownikowi na stronie internetowej i pomiaru skuteczności kampanii
  • Google Adwords (Remarketing): Emerent wykorzystuje pliki cookie Google Adwords Remarketing do gromadzenia danych o aktywności użytkownika na stronie internetowej Emerent, w witrynie podmiotu prezentującego reklamy Emerent lub w witrynach i serwisach internetowych, w których wyświetlane są reklamy Emenret

Pliki cookie Google Adwords mogą być wykorzystywane do dostosowywania reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi na stronie internetowej Emerent. Pliki te posłużą do dostarczania trafnych reklam usług Emerent. Na żadnej z wyżej wymienionych platform nie można przechowywać informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby.

Kategoria 4: pliki cookie mediów społecznościowych​
Strona internetowa firmy Emerent wykorzystuje zewnętrzne pliki cookie pochodzące z serwisów Facebook, umożliwiające szczegółowe raportowanie przebiegu kampanii oraz śledzenie użytkowników sieci społecznościowych odwiedzających stronę internetową Emerent przy użyciu mechanizmu profilowania oferowanego przez te sieci. Te pliki cookie mogą również służyć do śledzenia wydarzeń oraz działań remarketingowych. Jakiekolwiek dane zebrane przy użyciu tych plików cookie będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Emerent oraz zgodnie z polityką prywatności sieci społecznościowej. Witryny internetowe Emerent nie gromadzą ani nie przechowują żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby.

Facebook: wykorzystywana jest funkcja śledzenia Facebook do pomiaru skuteczności kampanii w mediach społecznościowych związanych z platformą Facebook

Szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji z akceptowania takich plików cookie można znaleźć pod poniższymi linkami:

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PLIKÓW COOKIE

Aby zapewnić sobie najbardziej optymalne przeglądanie strony podczas odwiedzania strony internetowej Emerent, zalecane jest zaakceptowanie plików cookie. Można jednak zrezygnować z każdej kategorii plików cookie (z wyjątkiem absolutnie niezbędnych), klikając przycisk, aby zapoznać się ze szczegółami ustawień przeglądarek:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Błoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emerent Bartosz Błoński (dalej Emerent) w Gdyni przy ul. Stanisławy Fleszarowej-Muskat, nr 4b/ 101. Można się z nim skontaktować:
a.telefonicznie: +48 507 162 474
b.mailowo: biuro@emerent.pl
c.poprzez stronę: emerent.pl/kontakt

2.Emerent przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

3.Emerent przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na nim(art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), którymi są:
a.cele rachunkowe, księgowe, archiwalne i wewnętrznej sprawozdawczości – na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości;

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w następujących celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Emerent ( art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) lub w celach realizacji umów zawartych z Emerent ( art. 6 ust. 1 pkt b) RODO):
a.w celu przedstawienia oferty handlowej;
b.w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Emerent;
c.w celach załatwienia danej sprawy w Emerent;
d.w celach realizacji umowy zawartej z Emernet;
e.w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

5.Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a.korzystania z usług Emerent, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;
b.do chwili załatwienia danej sprawy w Emerent, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;
c.realizacji umów zawartych z Emerent, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;
d.do chwili cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń;

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Emerent następujące usługi: informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe oraz inne usługi pomocnicze.

2.Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być również strony i uczestnicy postępowań lub właściwe organy w związku z realizacją przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

3.Mają Państwo prawo do:
a.dostępu do swoich danych osobowych;
b.żądania sprostowania (poprawienia) danych, które są błędne lub nieaktualne;
c.żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami prawa;
d.żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4.Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem skorzystania w pełni z usług świadczonych przez Emerent, a konsekwencją niepodania danych może być odmowa udzielenia części usług.

INFORMACJE DODATKOWE

5.Emerent nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6.Emerent nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem usług Google Adwords i Facebook.